Hajnóczy József megírta kéziratban terjesztett röpiratát: De religione. (A vallásszabadság a politikai szabadság része.)