Tovább a térképlistára

A térkép a mindenkori társadalmi és természeti történések térbeli elhelyezkedését, hatásának kiterjedését mutatja be. Történeti Tár Térképtára térképeket közöl a magyar és az egyetemes történelemről. Az elkészült sok száz térképet időrendben előrehaladva, kronológiai fejezetekbe rendezve adjuk közre. A közlés üteme követi a Magyar Történelmi Kronológiát. (Jelenleg 1541-ig az alapvetőnek ítélt 52 térképet tesszük közzé.) A térképek körét folyamatosan bővítjük és a Történelmi Tár szerkesztési elvei szerint állandóan javítjuk.

A História Alapítvány és az MTA Történettudományi Intézet 1995-ben szervezte meg „Történeti Atlasz” címen a térképtervező és -szerkesztő műhelyt. (Akkori csapata: Glatz Ferenc, Engel Pál, Szakály Ferenc, Györffy György, Granasztói György, Szász Zoltán, Katus László, Szabó Dániel. Rajzoló: Palovits Lajos.) A műhelyben elkészült térképek a kutató történészek, térképtervezők és rajzolók együttes munkájának eredményei. (Az első 38 darabja, annak idején, az első évben tervezett Magyar Történeti Atlasz első kötetében jelentek meg. Lásd: Magyarország története térképeken elbeszélve 1–4. Virágkor és pusztulás. A kezdetektől 1606-ig. Összeállította és szerkesztette Glatz Ferenc. A szövegeket írta Engel Pál, Szakály Ferenc. História Könyvtár. 1995. 67 oldal.)

2002-ben a „Történeti Atlasz” műhelye újjáalakult. (Természetesen az időközben elhunyt Engel Pál és Szakály Ferenc nélkül. Az új tervező-rajzoló Nagy Béla.) – Glatz Ferenc és Szász Zoltán vezetésével. Itt készült a magyar és az egyetemes történelem több száz darabja, amelyeket alkalomszerűen tettünk közzé a História folyóiratban, a História Könyvtár és a Tudománytár köteteiben.

A Történelmi Tárban a térképeket folyamatosan – időrendben előrehaladva – közöljük. Párhuzamosan a Magyar történelmi kronológia fejezeteivel.

A szerkesztőség nem adta fel az 1995-ben kialakított szerkesztői elveket: az elbeszélő Magyar Történelmi Atlasz létrehozását. Amelyben a térképeket tematikájuk történeti elemzésével, valamint a térképeket topográfiai magyarázatokkal látjuk el és folyamatosan tölti fel az előzetesen közölt térképek mellé.