Az oldalon lévő Célzott keresés használatával, illetve a bejegyzések alatt található címkék segítségével könnyen megtalálhatja az Ön által keresett kronológiát

Boleszló váci püspök Leleszen premontrei prépostságot alapít.

III. Béla keresztes hadjáratot tervez, amely azonban betegsége ­miatt meghiúsul. Fogadalma teljesítését kisebbik fiára, András hercegre bízza. (→ 1198. január 29., 1217 tavasza)

Meghal III. Béla király. ­Fehér­várott temetik el első felesége mellé. (A király és hitvese földi maradványait 1848 decemberében feltárták.)

Imre király feleségül veszi II. Alfonz aragón király leányát, Konstanciát.

Dél-Itáliából német keresztes had ­indul a Szentföldre. III. Béla király özvegye, Margit is útnak indul, s Akkonban csatlakozik a keresztesekhez.

András herceg VI. Lipót stájer herceg segítségével a szlavóniai Maøki mellett legyőzi bátyja, Imre király seregét.

Imre király átengedi öccsének, András hercegnek Horvátország és Dalmácia kormányzását. A herceg önálló pénzverésbe kezd, melynek mintáját a friesachi dénárok adják.

Felépül a Miskolc nembéli Domonkos bán által 1190 körül alapított borsmonostori ciszterci apátság, melybe Heiligenkreuzból érkeznek szerzetesek.

Rómában pápává választják III. Incét (eredeti nevén Lotario de Segni). Aktívan érvényesítette – a pápai kiközösítés erejét alkalmazva – az egyház szerzett jogait.