Veszprém vármegye közgyűlése Sándor Lipót főherceg nádorhoz beadott felterjesztésében ismét sürgette a zirci ciszterci apátság elválasztását a heinrichaui apátságtól. Amíg ez bekövetkezik, azt kell kieszközölni a királytól, hogy helyreálljon a magyarok passzív választójoga, és a magyarok legyenek Zircen az elöljárók és az apátság gazdaságának vezetői.→ 1793. január 27.