Az ágostai hitvallású evangélikusok Pesten, a reformátusok Budán zsinatot tartottak. (Az 1791:XXVI. törvénycikk új egyházszervezetet állapított meg, amely a világi elem befolyását erősítette. A két egyház együttes bizottságai kidolgozták a közösnek tervezett főkonzisztórium és egyetemes főgondnoki hivatal tervét, melyek a két protestáns egyházat a külvilággal való kapcsolatában egyesítették volna, de mivel a terv nem nyert királyi jóváhagyást, így nem is valósult meg.) → 1821. március 18.