Lipovniczky István esztergomi kanonok a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium I. ügyosztályának első főnöke. (Hivatalától akkor vált meg, amikor kinevezték a nagyváradi latin szertartású egyházmegye püspökévé.) → 1869. február 13.–június 30.