Tiszagyulaháza, 1922. június 14.–2006. november

Paraszti családból származott, szüleinek 1, 5 kat. hold saját földjük volt. Az elemi iskola elvégzése után kitanulta a cipész szakmát, abban dolgozott 1939 októberéig. 1939-ben önként, szülői beleegyezés nélkül bevonult  katonának. 1941 őszén bennmaradt továbbszolgálónak, 1942 telén kivitték a szovjet frontra, 1943. januárban fogságba esett. 1940 őszén részt vett az erdélyi bevonulásban, 1941 tavaszán a Jugoszlávia elleni háborúban, mint rádiós. 1943. áprilisban a 101-es hadifogolytáborba került, antifasiszta iskolába, majd a 165-ös táborba küldték tanulni. A tanfolyam sikeres elvégzése után elkerült a krasznogorszki antifasiszta hadifogoly iskolára. 1944 elején a kijevi partizániskolára küldték, ahol szakaszpolitikai megbízott lett. 1945. februárban, Debrecenben lett az első őrzászlóalj szakaszparancsnoka őrmesteri rendfokozatban. 1945. márciusban lépett be a Magyar Kommunista Pártba, MDP, majd MSZMP tag volt. Az Ideiglenes Kormánynak Budapestre való költözésével ő is a fővárosba került. A Közlekedési Minisztériumban zászlóalj század politikai helyettesi beosztást kapott. 1945 júliusában került a Katonapolitikai Osztályra, különböző beosztásokban volt, utoljára a káder osztályvezető helyettese. 1947 nyarán a Szovjetunióba küldték tanulni. 1949. novemberben elvégezte a Szovjetunió tüzértiszti magasabb parancsnoki képző tanfolyamot, majd tüzérparancsnok helyettesnek nevezték ki. 1951. júliusban a 3. hadtest tüzérfőnöke, 1953. januárban a 30.  áttörő tüzér hadosztály parancsnoka lett. 1955. augusztusban a Magyar Néphadsereg tüzérparancsnokságára irányították, a Magyar Néphadsereg tüzérparancsnokká nevezték ki. 1952 őszén ezredessé léptették elő. 1956. novemberben az 5. Katona Tanács tagja lett, részese a hadsereg újjászervezésének. 1957. április 16-án kinevezték a Magyar Néphadsereg vezérkari főnökévé, november 21-étől miniszterhelyettes vezérőrnagyi rendfokozatban. 1960-ban elvégezte a Szovjetunióban a Vezérkari Akadémiát, altábornagy 1962-ben lett, 1963. áprilisban nyugdíjazták. 1958. november 16-án a Hazafias Népfront Pest megyei listáján országgyűlési képviselővé választották meg.