Kerta, 1899. szeptember 10. – Kerta, 1982. február 17.

Parasztcsaládban született, apja napszámos, földműves volt. Hat elemi osztályt és ezüstkalászos gazdatanfolyamot végzett. Apja mellett kezdett dolgozni. Részt vett az első világháborúban, leszereléséig a szerb fronton harcolt. A Tanácsköztársaság idején vöröskatona volt, rendfenntartó feladatokban vett részt; a kommün bukása után mégis őrizetbe vették, egy ideig Devecserben tartották fogva. Szabadulása után csendőri felügyelet alá került. Az 1921. évi földosztáskor kapott 2 kat. holdon, illetve ugyancsak 2 kat. holdnyi bérelt földjén gazdálkodott, emellett napszámban is vállalt munkát. 1940-ben ismét behívták katonának, részt vett az erdélyi bevonulásban. 1943-ban, mint politikailag megbízhatatlant nyilvántartásba vették. 1945-ben belépett a Magyar Kommunista Pártba. A helyi földigénylő bizottság tagja. A földosztás során maga is kapott 7 kat. hold földet, ezen gazdálkodott, majd birtokával alapító tagként, 1949-ben belépett a termelőszövetkezetbe. 1946-ban a helyi pártvezetéssel való ellentéte miatt a szociáldemokratákhoz csatlakozott. Az 1947. augusztus 31-én megrendezett országgyűlési választásokon a Szociáldemokrata Párt Veszprém vármegyei listáján pótképviselő lett. 1948. április 26-án behívták a törvényhozásba. A pártfúzió után átigazolták a Magyar Dolgozók Pártjába. Mandátumának lejárta után a kertai Vörös Csillag Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben dolgozott. 1950-ben tsz-elnök, majd párttitkár lett. 1952-től a termelőszövetkezet vezetőségét segítette tanácsaival; az 1950-es évek első felében az Országos Termelőszövetkezeti Tanácsba is beválasztották. 1956 végén csatlakozott a Magyar Szocialista Munkáspárthoz. Az újjászervezett Jóbarátság MGTSZ-ben kapott munkát; állattenyésztési ágazatvezetői beosztásból nyugdíjazták. Továbbra is részt vett lakóhelye közéletében és a Hazafias Népfront tevékenységében. 1963 és 1970 között tanácstag volt Kertán.