Giombattista Caprara bécsi nuncius a vatikáni államtitkárságnak jelentette, hogy gr. Batthyány József bíboros hercegprímás, esztergomi érsek vezetése alatt a rendek 18 pontban sorolták föl sérelmeiket, s a királytól kérték azok orvoslását. Vallási vonatkozású kérdésekkel öt pont foglalkozott: 10. vissza kell helyezni kiváltságaikba az összes szerzetesrendet, amelyek törvényes jelleggel bírtak; 11. az ország hercegprímásának vissza kell adni jogait; 13. mindabban, ami a tanokat és az egyházi fegyelmet illeti, a papságot a püspökök joghatósága alá kell rendelni; 14. az ifjúságnak jobb, rendszeresebb, Isten és a haza törvényeinek megfelelő nevelést kell biztosítani; 15. meg kell tiltani a sajtószabadságot, amely a vallást és a jó erkölcsöt veszélyezteti.