Kecskemét, 1925. szeptember 3.

Apja rendőrtörzsőrmester volt. 1945-ben fejezte be a kétéves mezőgazdasági szakiskolát, rövid ideig a kecskeméti munkaelosztó hivatalnál alkalmazott, majd a Hangya szövetkezet helyi fiókjában személyzeti vezető volt. 1944-től a Magyar Kommunista Párt, majd az MDP és az MSZMP tagja, közben rövid ideig pártutasításra a Nemzeti Parasztpártnak is tagja volt. A Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség Dél-Pest megyei titkára 1945-1946-ban, majd Vas megyében; olajfúró-mesteri tanfolyamot végzett, olajbányászként Füzesgyarmaton dolgozott. 1947. februártól két hetes pártiskolát végzett, majd az MKP, illetve az MDP KV Szervezési, 1950-től a KV Párt- és Tömegszervezeti Osztályának munkatársa volt. 1952-ben, az MDP Központi Pártiskolájának tanszékvezető tanára lett. 1955-től a DISZ debreceni Városi Bizottságának titkára, 1956. november után választották az MSZMP debreceni városi első titkárává, rövid ideig Hajdú-Bihar megyei titkár is volt. 1957-ben lett a Pártélet főszerkesztője, majd a KISZ KB apparátusába vitték; előbb titkár volt 1961-ig, majd 1961. szeptember 14. és 1964. január 6. között a KISZ KB első titkára volt. Az MSZMP Központi Bizottság póttagjává 1961. szeptember 12-én választották, rendes tagja 1962. november 24. és 1985. március 28. között volt. A KB Párt- és Tömegszervezetek Osztályát 1963. december 5. és 1966. december 3. között vezette, a KB ideológiai és alsószintű pártszervezési titkári funkcióját 1966. december 3. és 1976. október 26. között töltötte be. 1966-1970-ben a KB Agitációs és Propaganda Bizottság tagja, 1970-től a KB Ifjúsági Bizottság és a KB Pártépítési Munkaközösségbe is beválasztották, utóbbiból 1975-ben került ki. 1973 áprilisától Komócsint helyettesítette a külügyi titkári teendőkben, 1974. júniustól az MSZMP XI., 1975. évi kongresszusáig ellátta a külügyi KB-titkári feladatokat is. Komócsin Zoltán köréhez tartozva az új gazdasági mechanizmus ellenfelének számított, 1972-ben részt vett az ún. keményvonalasoknak Kádár János megbuktatására tett kísérletében. Közlekedési és postaügyi miniszterré 1976. október 29-én nevezték ki, 1983. június 30-án felmentették, mert másnap közlekedési miniszter lett. 1984. június 27-én funkciójából felmentették és nyugdíjazták. Országgyűlési képviselővé 1963. február 24-én a Hazafias Népfront budapesti listáján választották meg, 1971. április 25. és 1980. március 6. között Veszprém megye 11. számú egyéni választókerületében jutott mandátumhoz.