Csorna, 1911. február 5. – Budapest, 1984. október 23.

Apja tisztviselő, községi jegyző, majd főjegyző volt. A pápai bencés gimnáziumban érettségizett 1929-ben. 1934-ben a budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett magyar–francia nyelv- és irodalom szakos tanári oklevelet, mint Eötvös-kollégista. Az 1934–1935-ös tanévben az Eötvös József Kollégium társintézete, a párizsi École Normale Supérieure ösztöndíjas hallgatója. 1936-tól óraadó, majd 1939-tôl 1945 májusáig rendes tanár a miskolci Fráter György Gimnáziumban. A háború alatt tagja és egyik szervezője a Miskolc–diósgyőri németellenes partizáncsoportnak, a MOKAN Komiténak. 1944 őszén, Miskolcon katonai szolgálatra hívták be, de bevonulását követően egy-két nappal – a frontszolgálat elől – megszökött. A németek Miskolcról való kiűzéséig bujkált. 1944. december 17-étől Miskolc képviselője az Ideiglenes Nemzetgyűlésben. 1944 decemberétől a Miskolci Nemzeti Bizottság titkára, majd elnöke. Tagja lett a Borsod vármegyei és a miskolci törvényhatósági bizottságnak. 1945-től a Magyar Kommunista Párt, majd az MDP tagja. 1945. májustól miniszteri osztálytanácsosi beosztásban a Külügyminisztérium kabinetfőnöke. 1947 márciusától 1948 augusztusáig a római magyar nagykövetség tanácsosa, ezt követően a Külügyminisztérium protokollfőnöke. 1949-ben rövid ideig a Kultuszminisztériumban dolgozott. Miután 1949-ben kizárták az MDP-ből, ez év őszétől a Madách Imre Gimnázium tanára lett. 1950 májusában koholt vádak alapján letartóztatták, majd internálták. Bírói ítélet nélkül börtönben, majd a kistarcsai internálótáborban tartották fogva. 1953 nyarán szabadult, ősztől 1955 tavaszáig segédmunkás, majd raktáros az Iskolai Taneszközök Gyárában, Budapesten.

Miután rehabilitálták, 1955-től haláláig a Corvina Könyvkiadó francia nyelvi szerkesztője. Műfordítóként tevékeny szerepet vállalt magyar szerzők műveinek francia nyelvre fordításában, és francia, német, olasz nyelvről régi és modern irodalmi, társadalomtörténeti, filozófiai, művészettörténeti munkákat ültetett át magyarra.