Hajdúdorog, 1905. január 19. – Budapest, 2003

Apja cipész kisiparos volt. Hat elemi végzett, 1925-ig apjánál, majd segédként 1945-ig kisiparosoknál dolgozott. 1925-től 1945-ig a Magyarországi Szociáldemokrata Párt tagja volt, tagsági viszonyát az 1930-as években többször megszakította, 1935-1938-ban a helyi pártvezetés tagja volt kizárásáig. 1925-től tagja a bőrösök szakszervezetének, 1931-től helyi vezetőségi taggá választották. 1944. szeptembertől lakóhelye felszabadulásáig bujkált. 1945-ben lépett be a Magyar Kommunista Pártba. Hat hónapos pártiskolát végzett, 1945. május és 1949. július között az MKP/MDP debreceni pártbizottsága titkára, majd üzemszervező volt. 1949. júliusban felhelyezték a Pénzügyminisztériumba, onnan a következő hónapban a Pénzintézeti Központ vezérigazgató-helyettesi székébe ültették. 1950. áprilisban lett vezérigazgató, közgazdaság-tudományi tanulmányokat folytatott a fővárosi egyetemen. 1951. áprilisban kinevezték a pénzügyminiszter helyettesévé. Funkciójából 1956-ban mentették fel. 1954-től az MDP Revíziós Bizottság tagja volt.