Szárazkék, 1899. október 16. – Miskolc, 1964. január 16.

Apja görög katolikus pap volt. Az első világháborúban egészen fiatalon, tizennyolc évesen vett részt, több hadikitüntetést szerzett. A háború utolsó napjaiban esett olasz hadifogságba, 1919 tavaszán zászlósként szerelt le. Hazatérte után orvosi egyetemre iratkozott be, kitűnő eredménnyel végzett. 1926-ban a kaposvári vámőrparancsnokságon kezdte hivatásos tiszti pályáját, mint katonaorvos. Több alakulatnál is szolgált, miközben kétéves szakmai továbbképzésen vett részt a budapesti II. sz. sebészeti klinikán. 1942-ben orvos őrnaggyá léptették elő. 1942-1943-ban az orosz fronton kórházparancsnok. 1944 augusztusától az 546. sz. hadikórház parancsnoka Miskolcon. Az 1944. október 15-i nyilas hatalomátvétel után elszabotálta a kórház nyugatra szállítását, több száz sebesült katona életét mentette meg, megakadályozta orosz hadifoglyok és zsidó munkaszolgálatosok elhurcolását. Amikor megtudta, hogy elfogatóparancsot adtak ki ellene, munkaszolgálatosok egy csoportjával elrejtőzött az avasi pincékben. Kapcsolatba került a MOKAN Komité ellenállási szervezettel, lőszerrel, kötszerrel, jól használható okmányokkal látta el a felkelőket. 1944. dec. 3., Miskolc felszabadítása után bekapcsolódott a város politikai életébe. Tagja lett a Miskolci Nemzeti Bizottságnak, majd a törvényhatósági bizottságnak, vezetője az orvosok és gyógyszerészek szakszervezetének. Az 1944. december 17-i népgyűlésen a MOKAN Komité részéről Miskolc képviseletében beválasztották az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe. 1945 februárjában soron kívül alezredessé, áprilisában ezredessé léptették elő, s megbízták a Honvédelmi Minisztérium orvosi osztályának vezetésével. 1946 márciusában azonban létszámcsökkentésre hivatkozva elbocsátották állásából. Visszaköltözött szülőfalujába, ott később Hejőcsabán lett körorvos. 40 kat. hold örökölt földje miatt kulákká nyilvánították, az ÁVH hosszú időn át zaklatta. Végül a miskolci rendelőintézetben kapott orvosi állást. 1992. április 15-én a köztársasági elnök posztumusz vezérőrnaggyá léptette elő.