Szeged, 1906. január 7.–1958

Apja alkalmazott, dohánygyári tisztviselő volt. 1924-ben Kiskunfélegyházán érettségizett, majd Szegeden elkezdte a jogi egyetemet. Iskolái elvégzése után egy időben nem tudott elhelyezkedni, a Magyar Mezőgazdasági Szövetkezetnél gyakornok volt, majd 1931-ben a Budapesti Kereskedelmi és Ipari Kamara tisztviselője lett, 1938-ban a Budapesti Külkereskedelmi Hivatalhoz helyezték át, előbb a vegyészeti, majd a mezőgazdasági osztályon dolgozott; 1941-ben Désen, majd 1942 végéig Marosvásárhelyen a Közellátási Felügyelőség alkalmazottja volt. 1940-től kezdve a közellátási felügyelőség vezetője különböző területeken. 1945. márciusban Szolnokra helyezték a közellátási felügyelőség helyi szervezetének felállítására. 1947. augusztusban kinevezték Abaúj vármegye alispánjává, majd 1947. októberben a Pécsi Közellátási Felügyelőség vezetője. Később Nyíregyházán, Gyulán gabonaelszámoltatási miniszteri biztos volt. Felrendelték az Országos Közellátási Hivatalhoz, csoportfőnöki beosztásban dolgozott. 1949 őszétől a Belkereskedelmi Minisztériumba helyezték hasonló beosztásba. 1951. januárban kinevezték az élelmezési miniszter helyettesévé, 1952-től a begyűjtési miniszter első helyettese volt. A forradalom után a Közellátási Kormánybiztossághoz helyezték. 1957. áprilistól az Élelmezésügyi Minisztérium Terményforgalmi és Raktározási Igazgatóság vezetője volt. 1945-ben lépett be a Magyar Kommunista Pártba, MDP tag, a Magyar Szocialista Munkáspártba 1956 decemberében kérte átigazolását.