Körmend, 1922. április 23. – Gödöllő, 1978. május 18.

Parasztcsaládban született. 1941-ben a Csermajori Mezőgazdasági és Tejipari Szakiskolában érettségizett, 1942–1943-ban a lévai Állattenyésztési Egyesület állattenyésztési ellenőre, majd katonai szolgálatot teljesített. 1945-től a körmendi járási rendőrség politikai osztályának munkatársa hadnagyi rangfokozatban. 1945-ben a Kőszegi Járási Nemzeti Bizottság tagjaként részt vett a földreform végrehajtásában, belépett a Nemzeti Parasztpártba, a Vas vármegyei szervezet alapító tagja, vezetőségi tagja és az országos választmány tagja 1950-ig. 1949. augusztus 1-jétől a Zalalövői Állami Gazdaság főagronómusa, majd igazgatója volt.  1952-1953-ban az Állami Gazdaságok Minisztériumában a Takarmány-ellenőrzési Csoport vezetője, főosztályvezető-helyettese 1953. májustól az Állami Gazdaságok Dél-dunántúli Igazgatóságának főállattenyésztője, majd 1955. áprilisban a Baranya megyei Állami Gazdaságok Igazgatóságának igazgatója lett. 1954-ben az Agrártudományi Egyetemen mezőgazdasági mérnöki oklevelet szerzett. A földművelésügyi miniszter-helyettesévé 1957. augusztus 1-jén nevezték ki, funkciójából 1964. márciusban mentették fel, a Gödöllői Kisállattenyésztő Intézet igazgatója volt haláláig. 1950-ben lett a Magyar Dolgozók Pártja tagja, 1956-ben átigazolták a Magyar Szocialista Munkáspártba, a párt Baranya megyei végrehajtó bizottság tagja volt. Elvégezte a Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetemet, a Magyar Agrártudományi Egyesület elnöke 1960–1978-ban, a Mezőgazdasági Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezete (MEDOSZ) Központi Vezetősége, majd Elnöksége tagja. 1963-ban lett a mezőgazdasági tudományok kandidátusa.