Budapest, 1923. július 15.– Budapest, 1986. január 31.

Apja MÁV kalauz volt. Hét gimnázium osztályt végzett, majd 1940-től textilgyárban dolgozott, belépett a Szociáldemokrata Pártba, a VIII. kerületi ificsportban tevékenykexdtt. 1942-től tagja a textilesek szakszervezetének. 1944 végén Németországba hurcolták, 1945. júliusban tért haza. Munkahelyén ismét textilmunkás, a textilszakszervezet  SZITifjúsági titkára lett, 1947. decembertől  1948. márciusig a SZIM főtitkára, 1949 szeptemberéig a MINSZ főtitkárhelyettese. Kétéves MDP pártfőiskolát végzett, 1951-től 1956-ig a Gazdasági és Műszaki Akadémián, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen politikai gazdaságtant oktatott. 1948. június 15. és 1954. május 30. között az MDP Központi Vezetőség tagja volt. 1956 májusától az MDP KV, majd 1956. november 10-étől az MSZMP KB Káderosztály tagja a szervezet megszűnéséig, 1962-ig a KB Kádercsoport tagja. 1958. február és 1963. március között az MSZMP KB Adminisztratív Osztály helyettes vezetője volt, majd 1963. májusban kinevezték a KNEB általános elnökhelyettesévé. 1979-ben nyugdíjazták. 1954-1962-ben  MDP illetve MSZMP KEB-tag volt.