Szeged, 1927. június 15.–Szeged, 2010. március 17.

Apja szűcsmester volt. Négy polgári osztályt végzett, egy évet tanult a felső-ipariskola elektromos tagozatán, a háború miatt tanulmányait nem folytathatta. 1945 tavaszától géplakatos tanonc, majd segéd volt a MÁV szegedi fűtőházában. 1945-től 1948-ig Szegeden az ifjúsági mozgalomban dolgozott, belépett a Magyar Kommunista Pártba, a MADISZ szegedi szervezője volt, sportvezető a városi szervezetben, 1948. szeptemberig az MKP nagy-szegedi pártbizottság ifjúsági titkára volt, MINSZ titkár. A fővárosban az EPOSZ szervezési osztály vezetője, a MINSZ Káderosztály irányítója. 1950. júniustól a Magyar Néphadsereg Politikai Főcsoportfőnökségén az Ifjúsági Osztály vezetője; 1953-1954-ben, Moszkvában egyéves Komszomol-iskolát végzett. 1956. decembertől 1957. márciusig a Budai Karhatalmi Ezredben teljesített szolgálatot. 1957. márciustól a KISZ KB Káderosztály osztályvezetője, majd a KB Iroda vezetője. 1959. februártól a KISZ KB titkára volt, majd megválasztották 1969-ben az MSZMP Szeged városi bizottsága első titkárává. Közben 1968-ban a JATE Jogi Karán diplomát szerzett. 1969. júniustól az MSZMP KB Külügyi Osztály szocialista országokkal foglalkozó részlege osztályvezető-helyettese volt, 1974. áprilisban felmentették, 1974. április 12-én a Csongrád Megyei Tanács elnökévé választották. Funkciójából 1980. július 11-én távozott, később kinevezték az OTP Csongrád megyei igazgatójává.