Csikéria, 1941. április 22.

Földműves családban született. 1964-ben az ELTE Természettudományi Karán biológia-földrajz szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett, tagja lett a Magyar Szocialista Munkáspártnak. Az egyetemen tanársegéd volt, majd adjunktus 1973-ig, akkor az MSZMP KB Gazdaságpolitikai Osztálya munkatársa lett; 1977-től alosztályvezető volt. 1986-ban nevezték ki az Országos Környezet-és Természetvédelmi Hivatal elnökhelyettesévé. 1988. februárban az MSZMP KB Gazdaságpolitikai Osztálya a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium miniszterhelyettesévé kinevezését javasolta. A földrajztudomány kandidátusa. 1967-ben elvégezte a Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem szakosító tagozatát.