Micske, 1880–1952

Eredeti foglalkozása lakatossegéd. 1913-ig Amerikában élt. Hazatérése után belépett a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba. 1917-ben részt vett az osztrák Vas- és Fémmunkásszövetség magyar csoportjának a megalakításában; a csoport elnökévé választották. 1919-től 1923-ig az MSZDP Budapest II. kerületi, majd zuglói titkára, 1930-tól elnöke. 1935-től az MSZDP ellenőrző bizottságának a tagja. 1920-tól a vasas szakszervezet tisztségviselője, a közüzemi szervezőbizottság titkára, hosszabb ideig a Szakszervezeti Tanács választmányi tagja. 1930-tól részt vett a fővárosi törvényhatósági bizottság munkájában. Az 1940-es évek elején tagja volt az Elektromos Művek üzemi választmányának. 1942-ben behívták munkaszolgálatra. 1945 után a Városi, Vármegyei és Községi Alkalmazottak Országos Szövetségének (VAOSZ) a főtitkára, 1945–1946-ban a VAOSZ című lap főszerkesztője. 1945-ben a fővárosi ideiglenes törvényhatósági bizottság tagja. 1945 és 1948 között a Szakszervezeti Tanács tagja. 1945. április 2-án a szakszervezetek küldötteként beválasztották az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe. Az 1945. november 4-i nemzetgyűlési választásokon az SZDP országos listáján ismét mandátumot szerzett, 1945–1947-ben a Nemzetgyűlés egyik jegyzője.