Hegyhátmaróc, 1888. január 31. – Körmend, 1986. október 21.

Középbirtokos családból származott. A szombathelyi premontrei gimnázium elvégzése után 1911-ben a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem jogi karán szerzett diplomát. 1914-ben ügyvédi vizsgát tett. Az első világháborúban katona, tüzér főhadnagy. Orosz hadifogságba esett (1915–1918). Körmenden folytatott ügyvédi gyakorlatot, de mellette saját és felesége földjén is gazdálkodott. 1910-től a 48-as Függetlenségi Kossuth Párt tagja. 1923-ban bejutott a Vas vármegyei törvényhatósági bizottságba. 1926-ban Gaál Gaston Agrárpártjához csatlakozott. 1930 decemberében az Agrárpárt és a Független Kisgazdapárt fúziójakor került a pártvezérrel együtt a Független Kisgazdapártba. 1931-ben, a szentgotthárdi választókerületben képviselő jelölt, de a második fordulóban vesztett a Keresztény Gazdasági és Szociális Párt jelöltjével szemben. 1935-ben ugyancsak a szentgotthárdi kerületben indult, de alulmaradt a Nemzeti Egység Pártja jelöltjével szemben, 1939-ben az FKGP Vas megyei listáján sem szerzett mandátumot. 1932-től az FKGP Vas vármegyei szervezetének elnök tisztét töltötte be, és tagja lett az országos nagyválasztmánynak. 1945-ben, fél évre el kellett hagynia házát, mert a szovjet katonai hatóságok szemkórházat rendeztek be az épületben. Újra bekapcsolódott a politikai életbe, 1945. június 24-én, a Szombathelyen megtartott nagygyűlésen megválasztották az Ideiglenes Nemzetgyűlés küldöttjévé. 1945. november 4-étől a Vas megyei listán nemzetgyűlési mandátumot szerzett.  Nem értett egyet a pártvezetőség koalíciós politikájával, így a munkáspárti baloldalnak tett engedményekkel, ezért 1946. márc. 12-én húsz társával együtt az elnökség kizárta a pártból. Ekkor a Sulyok Dezső–féle Magyar Szabadság Párthoz csatlakozott, majd annak feloszlása után átlépett a Magyar Függetlenségi Pártba és annak Vas megyei listáján 1947. augusztus 31-én ismét országgyűlési képviselő lett. Az MFP mandátumainak 1947. november 20-i megsemmisítése után visszavonult a politikai élettől, Körmenden folytatta ügyvédi tevékenységét.