Sajópüspöki, 1924. május 16.

1948-ban a budapesti közgazdaság-tudományi egyetemen közgazdász oklevelet szerzett. Ezután az Ózdi Kohászati Üzemekben, majd 1950-től a Földművelésügyi Minisztériumban csoportvezetőként dolgozott. 1954 után került Szekszárdra, a Tolna megyei Gépállomások Igazgatóságának vezetőjeként. 1957-ben visszahelyezték a Földművelésügyi Minisztériumba, a pénzügyi főosztály vezetője lett. 1963 s 1968 között a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tanács VB elnöke volt, majd 1970-ig a Minisztertanács Tanácsszervek Osztályának vezetőjévé nevezték ki. 1970-től volt a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnöke, 1971-ben államtitkárrá nevezték ki, az Országos Választási Elnökség elnöke. 1952-ben lett a Magyar Dolgozók Pártja tagja, majd MSZMP tag volt; elvégezte a Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetemet. 1963. február 4-én a Hazafias Népfront Borsod-Abaúj-Zemplén megyei listáján pótképviselővé választották, behívására 1965. október 16-án került sor.