1912

Apja pályamunkás volt. Négy elemi osztályt végzett, majd hét évig mezőgazdasági munkás volt, később segédmunkás 1942-ig. Ekkor katonai szolgálatra vonult be, 1942-ben a frontra vitték, szovjet fogságba esett, a háború végén került haza. Belépett a Magyar Kommunista Pártba, majd az MDP-be; egy hónapos pártiskolát végzett. Kőműves segédként dolgozott, majd fűtő szakvizsgát tett, szakmájában dolgozott 1949-ig. Kinevezték Hatvan város polgármesterévé, 1950. július 1-jén a Heves Megyei Tanács VB elnökévé választották. Tisztségét 1953. szeptember 30-ig töltötte be.