Szolnok, 1914. október 24.

Apja MÁV kerék-esztergályos volt. Négy elemit és két polgárit végzett; szülei halála után 12 évesen cseléd lett. Férjhez menetele után napszámos, részes arató és cséplőmunkás volt, később selyemfonó. 1945 és 1950 között a földreform során kapott 3 kat. holdon gazdálkodtak. 1945. áprilisban lett a Magyar Kommunista Párt tagja, öt hónapos pártiskolát és két hónapig MNDSZ iskolát végzett; 1953-ban fejezte be az általános iskola nyolcadik osztályát. 1949. áprilistól 1954. augusztusig az MNDSZ Szolnok megyei Titkárságán dolgozott, előbb oktatási felelős, majd megyei titkár volt. Egy éves betegállomány után, 1955. augusztustól a Szolnok megyei Tanács személyzeti csoportvezetője. 1950-től 1956-ig megyei tanácstag, 1949-től az MDP megyei pártbizottság tagja volt. 1956. novemberben állásából elbocsátották, majd visszavették. Az 1953. május 17-i országgyűlési választásokon a Magyar Függetlenségi Népfront Szolnok megyei listáján pótképviselővé választották, behívására 1957. december 19-én került sor. 1956. novemberben lett az MSZMP tagja, Szolnok városi pártbizottsági tag, MNDSZ elnöke, 1957. áprilistól munkásőr.