Császta, 1921. augusztus 21. – Pécs, 2002

Vájár iskolát végzett, kőszénbányász volt, később mezőgazdasági technikumban érettségizett. Az 1960-as évek elején az MSZMP pécsváradi járási pártbizottság funkcionáriusa volt. Tagja a Magyar Szocialista Munkáspártnak, egyéves pártiskolát végzett. Az 1963. február 24-i országgyűlési választásokon a Hazafias Népfront Baranya megyei listáján pótképviselővé választották, behívására 1963. október 24-én került sor.