Földes, 1903. október 21. – Földes, 1969. november 26.

Szegényparaszti családban született. Hat elemit és négy polgári osztályt végzett, majd iskolái befejezése után uradalmakban, kőművesek mellett napszámosként dolgozott, napszámos, részes arató, mezőgazdasági munkás is volt. 1928-ban földet vásárolt, részesbérlet, kisbérlet vállalásával gyarapított. 1936-ban lépett be a Független Kisgazdapárt földesi szervezetébe. 1941-től katona volt, 1944. október 15. után hazaszökött. Odahaza 1944. decemberben újjáalakította az FKGP földesi szervezetét, amelynek 1949-ig elnöke volt. 1945. januárban Földes külterületi rendőrségének parancsnoka lett, a helyi nemzeti bizottság alelnökeként a testület megbízásából 1945. szeptemberben megalapította a Földesi Termelők Népi Szövetségét, amelynek ügyvezető igazgatója lett. Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon a Hajdú és Bihar megyei választókerületben pótképviselővé választották, behívására 1948. november 16-án került sor. 1948. decembertől 1950. júniusig a Magyar Országos Szövetkezeti Központ igazgatósági tagja volt. 1949. januártól Hajdú megyében a Független Kisgazdapárt tagságát felülvizsgáló tisztogatóbizottság tagja volt. 1949. február 11-én az FKGP Politikai Bizottságába kooptálták. 1951. januárban földjével együtt belépett a megalakuló földesi termelőszövetkezeti csoportba, amely elnökévé választotta, 1953-tól haláláig a Rákóczi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet elnökeként dolgozott. 1949. május 2-ától tagja volt a Szövetkezetek Országos Szövetsége felügyelő-bizottságának, később az Országos Termelőszövetkezeti Tanácsnak, majd a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának is. Több cikluson keresztül a községi tanács végrehajtó bizottsági tagja, a járási és a Hajdú megyei tanácsokba is beválasztották.