Az abasevói régészeti műveltség kora. Emlékei (halomsíros temetők, telepek) a Don-­ vidéken, a Középső Volga vidékén és a Dél-Urál körzetében kerültek elő. Népessége valószínűleg ebben a sorrendben vándorolt délről északabbra, majd keletre. E vándorlásra többféle magyarázat van. Minden bizonnyal indoeurópai nyelvűek v­oltak, fejlett fémművességgel és termelő gazdálkodással rendelkeztek. Jelentős hatást gyakoroltak az északon szomszédos voloszovói és Urál-vidéki finnugor lakosságra. (→ 3000–1700)