Nyugat-Szibéria – az ugorok lakhelyének – rézkora és kora bronzkora, amely a délebbi földrajzi övezetekben korábbra, az ­észa­kiakban későbbre tehető. Az ­Ob-­vidéki ­erdős tundra, tundra és a tajga északi övezetében: 2100–1500. A Tobol alsó szakaszánál, ahol a fésűs ­edény­díszítés a jellemző: 2100–1700. A Tobol Tyumeny-vidéki ­sza­kaszánál: 3100–1700. A Tobol–Iszety ­vidékén: 3100–900. Az Ob–Tom–Narim-vidéken: 2500–1700. Az északabbi területeken az újkőkori hagyományokat folytató fésűs és fésűs-gödröcskés edénydíszítés a jellemző, délebbre ­pedig az ún. fércdísz és szurkált vonaldísz.