Az Urál hegység keleti sziklafalain kerültek elő a híres uráli sziklarajzok figyelemre méltó művészeti alkotásai. Ezek egyes motívumai ­feltűnnek a hasonló korú edények palástján és az obi-ugorok díszítőművészetében is, így jól igazolható, hogy e régészeti műveltség a mai finnugorok őseinek tárgyi hagyatéka.