Az időszak az Aral-vidéki kelteminári régészeti műveltség kora, amelynek erős kapcsolatai bizonyíthatóak az Urál-vidéki újkő­kori kultúrával (edényművesség, kőeszközök típusai). V. P. Tolsztov és V. N. Csernyecov ennek alapján úgy vélte, hogy az uráli nyelvcsalád népessége innen ­vándorolt az Urál hegység vidékére. Az igen valószínű feltevés még ­maradékta­lanul nem igazolható, mivel a kulturális hasonlóságok nem csupán vándorlással magyarázhatók. (→ 6000–5000)