A dél-Urál-vidéki steppéken ebben az időben már – feltehetően – háziasították a ­lovat. (G. N. Matjusin feltevése.) Az Urál–­Volga vidékén egészen az újkorig nagy számban éltek vadlovak.