A Káma völgyétől északra a hasonló korú zürjénföldi újkőkori műveltség sok vonásában egyezik a kámaival, de jelentős különbségeket is észlelhetünk. Itt – mint korábban is (→ Kr. e. 8000–5000) – érezhető a nyugatabbi területek hatása.